Вы здесь

Летальна механічна травма в структурі насильницької смерті (у м. Луганськ)


Publication in electronic media: 25.03.2013 under http://journal.forens-lit.ru/node/928
Publication in print media: „Бокариусовские чтения”: Материалы Первой междунар. науч.-практ. конф. судебных медиков и криминалистов, посвящ. 75-лет. со дня смерти Засл. проф. Н.С. Бокариуса (Харьков) 8 – 9 дек. 2006 г

Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи

У структурі загальної смертності населення значне місце займають випадки насильницької смерті, зокрема механічна травма, яка характеризуються високим рівнем летальності.

Метою роботи було проведення аналізу показників смертельного травматизму серед загальної кількості насильницької смерті населення м. Луганська. Були вивчені й оброблені методами варіаційної статистики звітні матеріали (Акти судово-медичного дослідження трупів) Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2003 – 2005 рр. У результаті проведеного аналізу було встановлено, що за цей період загальна кількість померлих та загиблих, які досліджувались в танатологічному відділі бюро збільшилась в 2004 році на 11 % і на 10 % в 2005 у порівнянні з 2003 роком. В структурі смерті насильницька смерть превалювала всі роки над ненасильницькою відповідно на 15 % в 2003 році, на 14 % в 2004 і на 11 % в 2005 р.. Серед загиблих від насильницької смерті друге місце займали випадки смерті від механічної травми (28 % – 2003 р., 34 % – 2004 р., 26 % – 2005 р.). Превалювало число загиблих від черепно-мозкової травми, друге місце займала сполучена травма, а третє розподілили травма органів грудей та живота. За всі проаналізовані роки відзначається суттєва різниця рівнів летальності серед чоловіків і жінок. Так, в усіх вікових групах від 20 до 60 років, летальність чоловіків у 3 рази більше ніж у жінок. Протягом всіх років основна маса загиблих від механічної травми – люди працездатного віку (20 – 60 років). Проведений аналіз ще раз продемонстрував необхідність подальшого вивчення причин смертельного травматизму з подальшим формуванням профілактичних заходів для зменшення травматизму та летальних наслідків.