Вы здесь

Про удосконалення викладання судової медицини


Publication in electronic media: 24.03.2013 under http://journal.forens-lit.ru/node/925
Publication in print media: „Бокариусовские чтения”: Материалы Первой междунар. науч.-практ. конф. судебных медиков и криминалистов, посвящ. 75-лет. со дня смерти Засл. проф. Н.С. Бокариуса (Харьков) 8 – 9 дек. 2006 г

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського

Відповідно до Кримінально-процесуального законодавства нашої країни, будь-який лікар, незалежністю від його спеціальності, може бути залучений як фахівець до участі в деяких слідчих діях (огляд місця події, обстеження, участь у відтворенні обстановки та обставин справи та ін.), а також до виконання судово-медичної експертизи як лікар-експерт. Безсумнівно, що судова медицина й судово-медична експертиза в теперішній час відіграють велику роль при розслідуванні та судовому розгляді злочинів проти здоров'я та життя громадян, отже, виконання обов'язків фахівця й експерта є важливим державним обов’язком лікаря.

Вивчення судової медицини знайомить студентів з новим для них експертним мисленням, в основі якого лежить уміння точно й повно фіксувати виявлені різними методами ознаки досліджуваного об'єкта, що повинні бути основою як експертних висновків, так і діагнозу лікаря. Точний, відповідно до МКХ–10, обґрунтований діагноз лікаря привчає до відповідальності, у тому числі за медичний документ, що має багатогранне юридичне значення. Майбутній лікар має можливість ознайомитися із судово-медичною експертизою, її значенням для підвищення якості лікувальної роботи.

Виконання кафедрами судової медицини завдань з оволодіння студентами всіма необхідними знаннями й навичками в сьогоднішній ситуації є вкрай важкою справою, тому що підготовка лікаря-експерта для виконання судово-медичної експертизи трупа чи роботи з іншими об’єктами, неможлива, оскільки не забезпечена ні кількістю часів, ні достатнім експертним матеріалом. Адже в кращому випадку студент один раз під час навчання бере участь в розтини трупа і приймає одного потерпілого в амбулаторії.

Вважаємо за необхідне, збільшити кількість часів як лекційного курсу, так і практичних занять з обов'язковим іспитом для студентів медичних факультетів.